HEMELSE VRIJHEID

Schermafbeelding 2015 05 25 om 22.20.48

De golf van de Rode Hemelwandelaar (BEN) geeft ons vooral de moed onze grenzen te verleggen, onze soms starre denkpatronen los te laten en open te staan voor de visies van anderen. 

Met onze voeten op de aarde reiken we met onze handen naar de hemel, zodat hemel en aarde verbonden worden. Klinkt prachtig allemaal, maar hoe doe je dat?

Door stevig met je voeten op de aarde te staan ben je verbonden met de dagelijkse werkelijkheid, de uitdagingen die je in je leven tegenkomt en de mensen die je ontmoet. In je handelen heb je die geaardheid hard nodig en stevig geworteld kun je vele stormen weerstaan. Hoe mooi je het ook allemaal bedacht hebt, bij de uitvoering komen de praktische kanten aan de orde en heb je te maken met aardse zaken als geld, regelingen, contracten, agenda’s etc. 

De verbinding met de hemel vinden we in onze zienswijzen en in het contact met onszelf en anderen. De liefde die in ons handelen en denken doorsijpelt en de basis vormt van ons bestaan. De normen die we onszelf opleggen en de kaders waarbinnen we ons bewegen.

De Hemelwandelaar helpt ons buiten die kaders te treden en out-of-the-box te denken om toenadering tot anderen te bevorderen en de hemel op aarde voor iedereen mogelijk te maken.

Te vaak weten we prachtige via prachtige woorden onze visies en ideeën te uiten (en ja, ook ik vorm daarop zeker geen uitzondering!) maar in de praktijk blijkt het vaak moeilijk die ideeën ook werkelijk op die manier uitgevoerd te krijgen. Immers, er lopen miljarden ‘Hemelwandelaars’ op deze aarde met elk een uniek levensplan. 

Via de 13 dagen van deze golf kunnen we ervoor zorgen dat we aan het eind ons 'slangenvelletje' vernieuwd hebben en vol passie en zelfvertrouwen in onze Unieke Kracht staan.

 

In het bijgaande filmpje zien we een mooi voorbeeld van out-of-the-box denken en handelen...

verbinden BEN Rode Hemelwandelaar moed

Geplaatst op 25/05/2015 om 20:32