ETIKETTEN LOSWEKEN

1460947 413979052072867 911481702 n

Wanneer kinderen aan eisen moeten voldoen waar ze nog niet aan toe zijn, krijg je een vertekend beeld van hun ontwikkeling. Regelmatig legt de maatschappij aan kinderen en jongeren eisen op en trekt conclusies uit getoetste vaardigheden, die daarmee een vertekend beeld geven. Wanneer een kind zich niet meer mag ontwikkelen in zijn eigen tempo en voortdurend bijgestuurd moet worden, bereik je uiteindelijk het tegenovergestelde: de focus gaat liggen op zaken die niet goed gaan en de aandacht voor de talenten van het kind raakt op de achtergrond. 

Ook het te snel indelen van kinderen in hokjes levert een beperkte visie op, waardoor het kind minder de mogelijkheid krijgt zijn ware talenten te laten zien en voortdurend geconfronteerd wordt met datgene waaraan hij niet voldoet.

Binnen het klassikaal onderwijs is zoiets fnuikend, omdat het voor leerkrachten nauwelijks haalbaar is elk kind de tijd en ruimte te geven zich in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Daarbij beperken de opgelegde toetsen met hun voorbereiding ook de ruimte voor individuele begeleiding. 

Steeds vaker horen we klachten van ouders en leerkrachten en raken ouders en leerkrachten onzeker over hun eigen bijdrage aan de problemen van kinderen. Problemen die er veel minder zouden zijn als we onze kinderen niet als robotjes maar als unieke mensen zouden beschouwen met unieke talenten en unieke levenspaden. 

 

 

Voordat we in een ‘brave new world’ belanden waar we allemaal op dezelfde manier geprogrammeerd zijn, is het mijns inziens zinvol niet op alle slakken zout te leggen en pas verder onderzoek te verrichten als kinderen zowel op school als thuis uit balans zijn en zich ongelukkig voelen of totaal 'onhandelbaar' zijn. Niet alles is een ziekte en niet elk kind kan goed leren. Gelukkig wordt een mens bepaald door meer dan slimheid en voorbeeldig gedrag en kunnen we ook door onze eigen visie en ervaringen bij te stellen met een frisse blik naar de toekomst kijken waarin veel van de huidige hokjes teruggedrongen en etiketten verwijderd kunnen worden. 

etiketten unieke talenten onderwijs kinderen

Geplaatst op 01/02/2015 om 15:47